Laadpaal op het bedrijf kopen? Hier let je op

Zakelijk laadpaal

De aankooptips van zakelijke laadpalen gaan over de kritische factoren bij het plaatsen van een laadpaal bij bedrijven. Het is goed om een lijstje met ‘waar let je op?’ onderwerpen te maken.

Aankooptips zakelijke laadpalen / waar let je op?

De overschakeling van bedrijfsauto’s die fossiele brandstof gebruiken naar elektrische bedrijfsauto’s heeft veel voeten in de aarde. Een bedrijf moet toch ook zorgen voor een goede infrastructuur voor het opladen van de auto’s. Daarom deze aankooptips die je zulle helpen om een juiste keuze te maken. In dit artikel wordt een aantal aandachtspunten opgesomd, zodat je als bedrijf antwoord kunt vinden op de vraag ‘waar let je op?’.

De eerste van de aankooptips is de vraag of je de laadpalen alleen voor je bedrijfsauto’s wilt gebruiken of ook voor andere auto’s. Als je klanten en passanten in de gelegenheid wilt stellen om hun auto op te laden, heeft dat veel gevolgen. Er moet worden nagedacht over de prijzen die worden gerekend voor het opladen en de backoffice moet in staat zijn om de passanten te laten betalen voor het opladen van hun auto. Positief is, dat het beschikbaar stellen van laadcapaciteit aan klanten en passanten extra inkomsten genereert.

Offerte laadpaal

Waar let je op: hoeveel capaciteit is nodig?

De Belgische overheid streeft ernaar om voor elke tien elektrische auto’s 1 oplaadpunt te hebben. Dat aantal is nodig om voldoende laadcapaciteit te kunnen garanderen. Het wordt aangeraden om ook als bedrijf rekening te houden met 1 oplaadpunt voor elke tien elektrische bedrijfsauto’s. Als je oplaadcapaciteit voor passanten en klanten beschikbaar wilt stellen moeten er extra laadpalen geplaatst worden.

Eén van de aankooptips van laadpalen voor ondernemingen is, dat de oplaadpunten niet allemaal op het terrein van je bedrijf hoeven te worden geïnstalleerd. Je kan ook oplaadpunten bij werknemers thuis plaatsen. Daarmee kunnen zij hun elektrische auto ”s nachts opladen met stroom uit het goedkope nachttarief. Door niet alle laadpalen bij het bedrijf te plaatsen kan worden voorkomen dat er elektrische capaciteitsproblemen ontstaan.

Laadpaal voor bedrijven kopen: dienstverlening

Wanneer je zakelijke laadpalen gaat plaatsen moet er in eerste instantie worden gedacht aan de doelgroep. Bij de vraag ‘Waar let je op?’ bepaalt de diversiteit van de klanten welke dienstverlening noodzakelijk is. Als alleen de werknemers de bedrijfsauto op hoeven te laden worden de kosten daarvan rechtstreeks bij het bedrijf in rekening gebracht. Het opladen is dan een onderdeel van de energienota. Maar als werknemers ook hun eigen elektrische auto mogen opladen, of als omwonenden de laadpalen mogen gebruiken, moet de dienstverlening ervoor zorgen dat ze voor het opladen een tarief betalen.

Dat houdt in dat moet worden bijgehouden hoe lang een auto is opgeladen, hoeveel capaciteit er is geleverd en voor welk tarief. Vervolgens moeten de kosten en opbrengsten automatisch op de juiste plek worden verrekend. Dat betekent dat de klant kan zien hoeveel hij heeft betaald voor het opladen en dat het bedrijf ziet hoeveel het daarmee heeft verdiend. Kijken naar de dienstverlening hoort dus bij de aankooptips zakelijke laadpalen.

Offerte laadpaal

Waar let je op: het soort laadpaal

Eén van de aankooptips zakelijke laadpalen is dat je een bewuste keuze moet maken voor een type zakelijke laadpaal. Een bedrijf dat langs de snelweg is gevestigd, waar veel passanten langs komen die hun auto willen opladen, kan kiezen voor laadpalen, waarmee een elektrische auto zowel op normale wijze als door middel van snelladen kan worden opgeladen. Daar wordt meestal een snellaadpaal geplaatst.

Bij een bedrijf dat op een meer afgelegen plek is gevestigd of in de bebouwde omgeving ligt, biedt snelladen nauwelijks toegevoegde waarde. Houd er ook rekening mee dat de totale capaciteit van de laadpalen niet te groot is. Want het is niet de bedoeling dat de bedrijfsprocessen in het gedrang komen als er veel auto’s tegelijk worden opgeladen. Als het in de regio waar je bedrijf is gevestigd vaak voorkomt dat er tekorten aan stroom ontstaan, kun je er ook voor kiezen om speciale slimme laadpalen te plaatsen. Zodra er een tekort aan elektrische energie dreigt, zal zo’n laadpaal de hoeveelheid energie voor het opladen beperken.

Eigen wensen zijn leidend bij de vraag ‘waar let je op?’

Het kan behoorlijk ingewikkeld zijn om alle factoren die een rol spelen bij het plaatsen van zakelijke laadpalen goed te beoordelen. Voor veel van de onderwerpen waar een beslissing over moet worden genomen is specialistische kennis vereist. Als je als bedrijf op zoek bent naar goede aankooptips van zakelijke laadpalen is het de moeite waard om bij een aantal specialisten in de installatie van laadstations advies in te winnen. Door hun aankooptips aan te horen wordt het duidelijker waar je op moet letten, zodat er een weloverwogen beslissing kan worden genomen. De eigen wensen van het bedrijf zijn daarbij het meest belangrijk.

Op zoek naar het juiste advies én een prijsindicatie? Vraag via onderstaande link een offerte voor laadpalen aan.

Offerte laadpaal