Waarom investeren in een laadpaal voor bedrijven?

Laadstation op parking van een bedrijf

Investeren in een laadpaal voor bedrijven draagt bij aan het vergroenen van het wagenpark. Om meer laadpalen bij bedrijven te krijgen zijn er aantrekkelijke fiscale voordelen en regelingen.

Waarom investeren in laadpalen op het werk?

Bedrijfswagen elektrisch opladen aan een laadpaalBedrijven doen er goed aan om te investeren in laadpalen op het werk, omdat de elektrische auto in de komende jaren echt gaat doorbreken in België. De Belgische overheid heeft daarin het initiatief genomen met de visienota Clean Power for Transport 2030. Die gaat over de versnelde plaatsing van laadpalen, zodat België 1 openbaar toegankelijke laadpaal per 10 elektrische auto’s krijgt. Een deel van die openbaar toegankelijke laadpalen staan bij bedrijven. Om de bedrijven te stimuleren laadpalen te plaatsen zijn fiscale stimuleringsmaatregelen beschikbaar. Het is de bedoeling dat België in 2025 al 35.000 laadpalen heeft, die publiek toegankelijk zijn. Omdat bedrijven ook investeren in laadpalen op het werk zal het aantal private plus publiek toegankelijke laadpalen veel groter zijn.

Offerte laadpaal

Bedrijven als voortrekkers van elektrisch rijden

Het is niet voor niets waarom bedrijven worden gestimuleerd om te investeren in laadpalen op het werk. De Belgische overheid wil de automobilisten die veel in de auto zitten graag in een elektrische auto laten rijden. Dat zijn zakelijke rijders. Om hen te stimuleren hun auto op diesel of benzine in te wisselen voor een hybride of volledig elektrische auto zijn er aantrekkelijk subsidies en fiscale regelingen beschikbaar gesteld. Het rijden in een elektrische auto en het investeren in laadpalen op het werk wordt daarom voor hen extra aantrekkelijk. Door over te stappen op elektrisch rijden gaan de vervoerskosten van een bedrijf omlaag. Naast investeren in laadpalen op het werk, kan dat ook bij de werknemer thuis. Als een bedrijf bij de werknemers thuis laadpalen plaatst, heeft dat hetzelfde effect als de tankpas. De werknemers hoeven de auto dus niet op eigen kosten op te laden en de kosten daarvan achteraf verrekenen.

Fiscal voordeel laadpaal voor bedrijven

Laadpaal ondergrondse parking voor bedrijvenJe hebt al kunnen zien dat de fiscale voordelen van het overstappen naar elektrisch rijden voor bedrijven groot zijn. Het investeren in laadpalen op het werk is bijvoorbeeld volledig aftrekbaar. Datzelfde geldt voor de investering in de aanschaf van elektrische auto’s. Toch is dat niet de enige financieel interessante reden om te investeren in laadpalen op het werk. Het opladen van een elektrische auto met energie die wordt ingekocht door een bedrijf is namelijk veel goedkoper dan wanneer die auto wordt opgeladen bij een publieke laadpaal, tot wel 50 procent. Dat komt doordat bedrijfsenergie weinig kost. Het investeren in laadpalen op het werk kan daardoor extra interessant worden. Want als een bedrijf laadpalen heeft, die ook beschikbaar worden gesteld als publieke laadpaal, kan er worden verdiend aan de laadpaal. De geleverde elektriciteit mag voor 75 procent worden afgetrokken. Op deze manier kan het investeren in laadpalen op het werk binnen enkele jaren worden terugverdiend.

Offerte laadpaal

Klaar voor de toekomst

Laadpaal voor bedrijven op een parkingInvesteren in laadpalen op het werk is een slimme stap om op tijd voorbereid te zijn op elektrisch rijden. Dat is fiscaal aantrekkelijk, maar er zijn meer positieve effecten. Want door te investeren in laadpalen op het werk en in elektrische auto’s wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Het overstappen naar elektrisch rijden is wat betreft continuïteit van de activiteiten ook een goede beslissing. Want elektrische energie kan in België op vele manieren worden opgewekt. Er is dus een minder grote afhankelijkheid van de import van brandstoffen als benzine of diesel. De prijs van elektriciteit is ook stabieler dan die van fossiele brandstoffen. Wie groene stroom gebruikt zal bovendien minder worden belast voor de uitstoot van CO2. De verwachting is dat de tarieven daarvan in de komende jaren sterk gaan stijgen.

Administratieve voordelen van investeren in laadpalen op het werk

Er wordt door de Belgische overheid veel druk uitgeoefend om te investeren in laadpalen op het werk en het aanschaffen van elektrische auto’s. Wellicht zijn er op dit moment nog wel wat bezwaren om daartoe over te gaan, maar op korte termijn zullen die verdwijnen. Dat komt doordat de elektrische auto’s snel beter worden en een grotere actieradius krijgen. Ook kost opladen steeds minder tijd. Elektrisch rijden heeft daarnaast administratieve voordelen, vooral als dat met laadpalen op het werk gebeurt. Als bedrijf krijg je veel meer inzicht in de CO2-uitstoot en het energieverbruik, doordat alle data uit de laadpalen beschikbaar is. Deze overzichtelijke rapportages kunnen veel tijd besparen bij het aanleveren van de belastinggegevens. Investeren in laadpalen op het werk is vanwege lagere vervoerskosten, aantrekkelijke fiscale regelingen en administratieve voordelen dus echt de moeite waard.

Offerte laadpaal