Hoe kun je onbetwiste facturen innen

Wij vertellen je hier hoe je onbetwiste facturen eenvoudig kunt innen. Daarbij wil je zorgen dat je de juiste stappen volgt. Hier vind je de nodige informatie!

Graag vertellen we je hier hoe je als ondernemer aan de slag gaat met onbetaalde, onbetwiste facturen. Dit is een vervelend probleem, dat ondernemers veel tijd kan kosten. Allereerst vertellen we hier wat wij precies definiëren als onbetwiste facturen. Daarna gaan we in op de stappen die je achtereenvolgens zet als je tegen dit probleem aanloopt. Zo kun je snel zelf stappen zetten en kosten besparen op de gehele procedure.

Wat verstaan wij onder onbetwiste facturen?

Een onbetwiste factuur is een factuur waarbij beide partijen het eens zijn over het te betalen bedrag. Dit kan een lange procedure voorkomen omdat er niet inhoudelijk getwist wordt. Het is daarom voor een ondernemer relatief eenvoudig om deze factuur in te vorderen. Zo kun je sinds een aantal jaar rechtstreeks naar de deurwaarder stappen als het vaststaat dat de factuur onbetwist is. Wij vertellen je nu hoe je aan de slag gaat als je dergelijke facturen hebt openstaan.

De verschillende stappen bij het invorderen van een onbetwiste factuur

Er zijn een aantal stappen die je als Belgische ondernemer kunt nemen om onbetaalde facturen te innen. Je kan zelf stappen ondernemen maar dit is zeer tijdrovend, zeker als het gaat om veel onbetaalde facturen. In dat geval kan je kiezen voor de inschakeling van een incassobureau.

Offerte incassobureau

Als je zelf de procedure wenst op te starten, dan volgen deze stappen:

Je begint met het versturen van een betalingsherinnering. Het kan tenslotte zo zijn dat de factuur simpelweg niet goed is aangekomen. Daarbij wil je de goede relatie met deze klant in orde houden. In veel gevallen wordt er na deze herinnering al direct betaalt.

Mocht er volgens nog geen sprake zijn van een betaling dan is het belangrijk om in gesprek te gaan met de andere partij. Probeer er daarbij achter te komen waarom er niet betaald wordt. Komt dit omdat er financiële problemen zijn? Enerzijds is het dan belangrijk om de factuur dan zo snel mogelijk te innen, anderzijds kan er de mogelijkheid zijn tot een betalingsregeling.

Mocht er hierna toch geen betaling komen dan kan er een juridisch document gestuurd worden in de vorm van een ingebrekestelling. Daarbij wordt de andere partij op de hoogte gebracht van de vordering en dat betaling vereist is om verdere juridische stappen te voorkomen.

Vervolgens is de stap naar een deurwaarder noodzakelijk. Aan het inzetten hiervan zijn uiteraard kosten verbonden, welke (deels) worden doorberekend aan de debiteur. Dit is de start van een juridische procedure. De deurwaarder gaat naar de partij om betaling te eisen. Op termijn kan er zelfs beslag worden gelegd, om zo zekerheid van betaling te verkrijgen.

Hoewel dit niet noodzakelijk is voor onbetwiste facturen kan het uiteraard zijn dat een procedure eindigt in de rechtbank. Uiteraard wil je dit mijden, omdat het echt een ultiem redmiddel is en er aanzienlijke kosten aan verbonden zijn.

Offerte incassobureau

Hou de relatie met de klant in het achterhoofd

We hebben het hierboven al kort vermeld, maar het is goed om voor een procedure de relatie met de klant in acht te nemen. Het maakt natuurlijk nogal een verschil of het om een klant gaat die normaal goed betaalt en waar je al jarenlang mee samenwerkt, of als het om een nieuwe partner gaat. Het kan soms verstandig zijn om eerst te leveren met betaling vooraf. Daarbij wil je de belangen dus goed afwegen en eerst zo veel mogelijk proberen te praten met de ondernemer. Vaak kun je dan al samen tot een oplossing komen.

Concluderend over het innen van onbetwiste facturen

Onbetwiste facturen kunnen voor een ondernemer een flinke kostenpost vormen. Het is kost de nodige tijd en moeite. Gelukkig wordt het in België steeds eenvoudiger gemaakt om deze facturen te innen. Het goede nieuws is dat het daarbij vaak lukt om de zaak minnelijk op te lossen. In andere gevallen kan het noodzakelijk zijn om de deurwaarder, of zelfs een rechtbank in te schakelen. Al met al vervelend werk, maar je hebt tenslotte recht op betaling en moet ook jouw cash flow op orde houden.

We hebben hierboven een aantal stappen voor je op een rij gezet aan de hand waarvan je aan de slag kunt gaan met onbetwiste, onbetaalde facturen. Het is daarbij zaak om de juiste procedure te volgen, zodat je juridische problemen op de lange termijn vermijdt. Toch is het belangrijk om snel te handelen bij onbetaalde facturen, omdat er ook termijnen kunnen verlopen. Hoewel je de relatie met jouw klant wilt behouden, heb jij uiteindelijk gewoon recht op jouw geld. Daarbij kan een deurwaarder jou dus veel werk uit handen nemen. Het is daarbij goed om te weten dat veel bedrijven na een waarschuwing alsnog direct betalen.

Offerte incassobureau