Wanneer is een asbestattest verplicht?

Wanneer is in België de opmaak van een asbestattest verplicht en wie mag de asbestinventarisatie uitvoeren?

In België is een asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022 bij de verkoop van een woning of gebouw dat vóór 2001 is gebouwd. Dit attest geeft informatie over de aanwezigheid van asbest in het gebouw.

Wanneer verplicht en wanneer niet

1. Verkoop: Bij de verkoop van een woning of gebouw dat vóór 2001 is gebouwd, moet de verkoper een geldig asbestattest aan de koper overhandigen. Dit moet gebeuren op het moment van de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst of bij de verkoopovereenkomst als er geen onderhandse verkoopovereenkomst is.

2. Verhuur: Momenteel nog niet verplicht. Vanaf 1 mei 2025 moet de verhuurder bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst een geldig asbestattest kunnen voorleggen aan de huurder voor woningen en gebouwen die vóór 2001 zijn gebouwd.

3. Renovatie: Als je een gebouw wilt renoveren heb je een asbestattest nodig. Dit wordt opgemaakt aan de hand van een destructieve asbestinventarisatie.

Het asbestattest is een onderdeel van de maatregelen van de Vlaamse overheid om asbest veilig te beheren en op termijn uit gebouwen te verwijderen. Het bevat informatie over de aanwezige asbesthoudende materialen en de toestand ervan, wat belangrijk is voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners en gebruikers van het gebouw.

Offerte asbestattest

Asbestattest bij gemeenschappelijke delen

Bij gemeenschappelijke delen van gebouwen, zoals appartementen of andere gedeelde gebouwen, gelden de volgende regels voor het asbestattest in Vlaanderen:

1. Inventarisatieplicht voor VME’s (Verenigingen van Mede-eigenaars): Vanaf 1 januari 2025 moeten Verenigingen van Mede-eigenaars (VME’s) beschikken over een asbestattest voor de gemeenschappelijke delen van residentiële gebouwen die voor 2001 werden gebouwd. Dit attest moet beschikbaar zijn voor alle mede-eigenaars en nieuwe kopers van appartementen binnen het gebouw.

2. Verkoop van een deel van een gebouw: Wanneer een individueel appartement of een andere eenheid binnen een gebouw dat vóór 2001 is gebouwd wordt verkocht, moet ook een asbestattest voor de gemeenschappelijke delen beschikbaar zijn. Dit geldt als het gebouw onder een vereniging van mede-eigenaars valt en er dus gemeenschappelijke delen zijn.

3. Toegang en overleg: Het is belangrijk dat de VME het asbestattest laat opstellen door een gecertificeerde asbestdeskundige. Deze deskundige voert een grondige inspectie uit en brengt de asbesthoudende materialen in kaart. Het asbestattest moet tijdens de algemene vergadering van de VME besproken worden, zodat alle eigenaars op de hoogte zijn van de toestand van de gemeenschappelijke delen.

Het doel van deze verplichtingen is om de risico’s van blootstelling aan asbest te minimaliseren door een goed geïnformeerd beheer en, indien nodig, een veilige verwijdering van asbesthoudende materialen te garanderen.

Wie mag een asbestinventarisatie uitvoeren?

Een asbestattest mag enkel worden opgesteld door een gecertificeerde asbestdeskundige in Vlaanderen. Deze deskundige moet voldoen aan specifieke opleidingseisen en certificeringsvoorwaarden die door de overheid zijn vastgesteld.

Offerte asbestattest