Verstopte riolering? Zelf doen of niet?

De riool is een deel van jou en een deel van de gemeente. Als de riolering verstopt is, rijst direct de vraag wie de riolering moet ontstoppen en wie deze ontstopping zal betalen.

Een verstopte riool zelf ontstoppen

Als het vuil water slecht weg loopt of je merkt een lichte geur dan bestaat de mogelijkheid dat je de verstopte afvoer zelf kan ontstoppen. Er is echter een groot verschil tussen het ontstoppen van een verstopte afvoer en een verstopte riolering. Een verstopte afvoer kan je in veel gevallen zelf oplossen met een ontstopper of veer. Een verstopte riool is echter vakwerk omdat er veel factoren meespelen:

  • de verstopping is groter dan bij een afvoer;
  • moeilijker te bereiken;
  • riool is eigendom van jou en de gemeente;
  • verzekering komt tussen in bepaalde gevallen maar enkel met werken op factuur;

Wat je wel kan doen om veel problemen en zinloze werken te voorkomen zoals wachten, prijsoffertes vergelijken,… is de riool visueel te controleren via een toezichtputje ter hoogte van de rooilijn of straatkant/voetpad. Soms is het een klein probleem dat je snel kan oplossen. Beperk je echter tot een visuele controle en eventueel verwijderen van zichtbaar vuil uit de riool om de verstopping te verhelpen. Alle andere verstoppingen met je echt overlaten aan een erkende ontstoppingsdienst.

Wie draagt de kosten of voert de werken uit: de gemeente of jij als eigenaar?

Alle kosten ten gevolge van de verstopte riool zijn ten laste van jou als eigenaar. Ben je huurder dan zal de verhuurder moeten opdraaien voor de kosten. Het kan wel zijn dat je door de gemeente verplicht wordt om te werken met een bepaalde ontstoppingsfirma (door de gemeente erkende aannemer) of dat de gemeente zelf de werken uitvoert aan de riool.

Op de website van Farys lezen we bijvoorbeeld: voor de afvoer van regen- en afvalwater op je privédomein ben je zelf verantwoordelijk. Vanaf de rooilijn zorgt je rioolbeheerder voor de verdere afvoer via het rioleringsnet.

Komt de verzekering tussen als je riool verstopt is?

De aansluiting op het rioolnetwerk is voor de bewoner of eigenaar van de woning. Alle buizen vanaf de hoofdriool, ook deze onder de openbare weg of voetpad, zijn van jou. In veel gevallen mag je zelf niet werken aan deze riolering maar dient het ontstoppen van de riool te gebeuren door gemeentepersoneel of een firma aangewezen door de gemeente. De rekening voor uitgevoerde werken wordt wel naar jou gestuurd.

Gelukkig zijn er veel brandverzekeringen die daar tussenkomen. Vraag op voorhand raad aan je verzekeringsagent of verzekeringsmakelaar. Zo vermijd je dat bepaalde kosten of facturen verworpen worden door je verzekering. Veel hangt af van je gemeentebeleid en je verzekeringscontract:

  • start ‘jouw riool’ vanaf de bouwgrond of vanaf de hoofdbuis
  • bepaald je verzekering verstoppingen aan ‘jouw rioleringen’ of aan ‘rioleringen op jouw bouwgrond’

Vraag op voorhand raad bij gemeente en verzekeringsagent en lees goed je contract na.