Magazijn markeringen: 6 grondmarkeringen die niet mogen ontbreken

Een veilig magazijn of werkplaats kan deels bekomen worden door het aanbrengen van grondmarkeringen in de vorm van gewone wegenverf, thermoplast, koudplast, markeringstape en pictogrammen. We sommen de 6 meest geplaatste vloermarkeringen op.

1. Markering van parkings

Zowel in magazijnen en werkplaatsen voor personeel en bezoekers is de belijning en markering van parkeerplaatsen zeer belangrijk. Het geeft duidelijk aan waar wel en waar niet geparkeerd kan worden. Er bestaan speciale belijningsverven voor parkeergarages en openlucht parkings. De totale markering van parkings omvat het belijnen van parkeerplaatsen, plaatsen van pictogrammen voor invaliden, markering oplaadpunt elektrische wagens… Het plaatsen van pijlen, arceringen en zebrapaden. Maar er kunnen ook cijfers en letters op (gereserveerde) parkeervakken aangebracht worden.

2. Markering laad- en loskades

Markeringen en belijning van loskades zijn van cruciaal belang voor de veiligheid en efficiëntie van het laden en lossen van vrachtwagens aan de laadkade. Door duidelijke lijnen en markeringen te gebruiken kan de bestuurder de vrachtwagen nauwkeurig positioneren ten opzichte van de docklijnen, wat ongelukken of schade aan de vrachtwagen of dock voorkomt. Dankzij de juiste belijning kunnen vrachtwagens ook sneller en gemakkelijker manoeuvreren op de loskade, waardoor het laden en lossen sneller verloopt. Wegenverf is een veelgebruikt materiaal voor het markeren van loskades en kan onder alle weersomstandigheden worden gebruikt. Door zorgvuldig en regelmatig onderhoud van de markeringen en belijning wordt de efficiëntie en veiligheid van de loskade gewaarborgd.

3. Markeren van stockageplaatsen & pickingzones

Om de veiligheid van personen in magazijnen en werkplaatsen te garanderen worden stockage markeringen als vloermarkering aangebracht op de magazijnvloer. De markering bestaan uit volle belijning en kan in verschillende kleuren aangebracht worden zoals wit, geel, rood en blauw. Onder de stockage van materialen bedoelen we het plaatsen en parkeren van trucks, heftrucks, magazijnrekken, gevaarlijke stoffen, productielijnen enz… In magazijnen worden duurzame markeringen gebruikt die chemisch resistent zijn en goed aan de vloer blijven hechten.

Offerte wegmarkeringen

4. Markering van oversteekplaatsen

Om duidelijk aan te geven waar voetgangers zich mogen verplaatsen op de bedrijfsvloer, worden voetgangers markeringen aangebracht in de vorm van looppaden en zebrapaden. De looppaden worden gemarkeerd in de vorm van al dan niet gekleurde volle lijnen, onderbroken lijnen en strokenmarkeringen. Dankzij deze belijningen worden aanrijdingen met voertuigen in het magazijn beter vermeden. Ook toevoeging van een aantal pictogrammen op de vloer zoals het “voetgangerspictogram”, “verboden voor voetgangers pictogram”, “opgelet gevaar voor heftrucks”… helpt voetgangers om veilig het magazijn te betreden.

5. Markering van gevaarlijke plaatsen

Gevaarlijke trappen, bordessen, smeerputten… in magazijnen kunnen ook gemarkeerd worden om het gebruik veilig te maken. Hier wordt voornamelijk gebruik gemaakt van markeringstape en verf voor de markering van de putrand, trapneuzen, signalisatiepijlen en waarschuwingsmarkeringen. De signalisatie kan bestaan uit verschillende soorten patronen en kleuren. De markering bestaat meestal uit antislip tape in opvallende kleur, grote kleurvakken of stroken. Op donkere plaatsen kan gebruik gemaakt worden van luminicerende en lichtgevende markeringen. Als waarschuwing vooraleer je een trap of smeerput betreedt, kunnen ook dotmakeringen geplaatst worden. Dit zijn thermoplastische reliëfmarkeringen.

6. Wegmarkeringen

Ten slotte zijn er de wegmarkeringen van magazijnen, fabriekshallen, werkplaatsen enz… Deze omvatten de belijning van wegen en toegangswegen op een bedrijventerrein zoals belijnen van rijvakken, fietspaden en oversteekplaatsen. Deze grondmarkeringen zorgen voor een vlotte en veilige logistieke handeling.

Soorten verf

Elke type bedrijfsvloer kan gemarkeerd worden met een bepaald type markeringsverf of tape. We sommen ze even op:

 • Gewone wegenverf;
 • 2 componentenverf;
 • Thermoplast;
 • Koudplast;
 • Tapemarkeringen;
 • Thermoplast pictogrammen;

Ten slotte kunnen we magazijn markeringen ook nog onderverdelen volgens bepaalde eigenschappen zoals:

 • Vlakke markeringen;
 • Reliëfmarkeringen;
 • Reflecterende markeringen;
 • Lichtgevende markeringen;
 • Antislip markeringen;
 • Gekleurde markeringen

Schakel een markeringsbedrijf in

Samenwerken met een markeringsbedrijf is essentieel voor het plaatsen van wegmarkeringen, belijningen in magazijnen en bedrijfsvloeren omdat zij de expertise, ervaring en kennis hebben om de juiste materialen en technieken toe te passen. Dit garandeert nauwkeurige en duurzame markeringen die voldoen aan de wettelijke vereisten en zorgen voor een veilige en georganiseerde werkomgeving.

Offerte wegmarkeringen