Vochtige keldervloer & muren behandelen

Hoe kan je een vochtige keldervloer en keldermuren behandelen?

Behandeling van keldervloeren tegen vocht

Vochtige keldervloeren laten behandelen kan je door een kelderdichting, een kelderbekuiping te laten plaatsen of door te kiezen voor een kelderdrainage met noppenfolie.

Kelderdichting of kelderafdichting

Bij een kelderdichting gaan we ons concentreren op schuren, naden en gaten waarheen water de keldervloer binnenkomt. Barsten en scheuren in de keldervloer worden terug waterdicht gemaakt met fixeerlagen en een speciale elastische mortel. Dit kan geschieden door plaatselijk een waterkerende cementspecie of pleister aan te brengen op de scheuren en naden. Wel is het noodzakelijk alle loszittende delen los te maken en te verwijderen. Een kelderdichting kan ook plaatselijk gebeuren.

Offerte kelderdichting

Kelderbekuiping

1. Stijve kelderbekuiping

Bij een volledige kelderdichting, kan een stijve kelderbekuiping geplaatst worden op de binnenmuren van de kelder en de keldervloer. Het is een waterdichte cementbekuiping die ervoor zal zorgen dat er geen vocht meer binnenkomt. Een volledige kelderdichting is niet nodig indien het water binnen sijpelt doorheen duidelijk zichtbare spleten en gaten. In dat geval dient de kelder niet volledig gedicht te worden en volstaat een reparatiekit tegen insijpelend vocht. Deze bekuiping kan je zelf ook plaatsen. Toch raden wij aan een vakman tegen vochtbestrijding in te schakelen. Een kelderbekuiping kan ook langs de buitenzijde van de keldermuur aangebracht worden.

2. Soepele kelderbekuiping

Bij een volledige kelderdichting, kan ook een soepele kelderbekuiping geplaatst worden op de binnenmuren van de kelder en de keldervloer. Er worden soepele folies geplaats tegen de binnenzijde van de keldervloer en keldermuur op basis van een waterdicht membraan op basis van polymeerbitumen.

Offerte kelderdichting

Kelderdrainage met noppenfolie

Een derde optie om een keldervloer droog te krijgen is kiezen voor een kelder drainage. Deze oplossing is vooral aangewezen bij extreme vochtophoping op de keldervloer. Bij een kelderdrainage gaat mijn speciale noppenfolies, waterkerende folies, afvoerbuizen,… plaatsen om het overtollige water in de kelder af te voeren naar de afvoer. Men kan kiezen voor een wanddrainage in kelders of vloerdrainage in kelders. Raadpleeg eerst een vakman of dit de beste oplossing is. Met draineren van water, komt slib los en kan het de woning ondermijnen.

Vraag steeds een kelderdichting offerte aan

Elke kelder is anders en vraagt een eigen oplossing. Er zijn een aantal factoren dewelke de beste oplossing zullen bepalen. De druk van het grondwater, het aantal plaatsen van doorsijpeling, de stabiliteit van de keldervloer en keldermuren, de ernst van de lekkages enz… Vraag steeds een gratis vochtdiagnose aan en vergelijk de prijzen voor je beslist. Vraag hier eerst een kelderdichting offerte aan.

Offerte kelderdichting